کابینت آنت ماینر L3+/S9

ُAMRMCUS9

محصول جدید

کابینت Rack Mount ویژه ماینرهای L3+/S9

ظرفیت: 3 دستگاه ماینر به همراه PSU

ارتفاع: 7 یونیت

عمق: 45 سانتی متر

580,000 تومان