کابینت آنت ماینر L3+/S9

ُAMRMCUS9

محصول جدید

کابینت Rack Mount ویژه ماینرهای L3+/S9

ظرفیت: 3 دستگاه ماینر به همراه PSU

ارتفاع: 7 یونیت

عمق: 45 سانتی متر

580,000 تومان

یک هفته

ارسال پرسش

نیازی به ثبت نام نیست!

اگر پرسشی در مورد این محصول خاص دارید می توانید از فرم زیر برای ارسال پرسش خود بهره ببرید

(اختیاری)
*(مورد نیاز برای ارسال ایمیل اطلاع رسانی پس از پاسخ به پرسش شما)