پردازنده 

8 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
 تعداد هسته Core): 6) هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151  وضعيت ضريب Multiplier: باز (Unlocked)
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
 پردازنده گرافيکي: Intel HD Graphics 630  تعداد هسته Core): 4) هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
پردازنده گرافيکي: Intel HD Graphics 630  تعداد هسته (Core): 4 هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
 پردازنده گرافيکي: Intel HD Graphics 510  تعداد هسته Core): 2) هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
 پردازنده گرافيکي: Intel HD Graphics 630  تعداد هسته (Core): 2 هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
 پردازنده گرافيکي: Intel HD Graphics 630  تعداد هسته (Core): 4 هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
 پردازنده گرافيکي: Intel HD Graphics 530  تعداد هسته Core): 4) هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151
0 دیدگاه
ناموجود
ناموجود
 پردازنده گرافيکي: Intel HD Graphics 510  تعداد هسته (Core): 2 هسته‌اي  سوکت: Intel LGA 1151
نمایش 1 - 8 از 8 مورد