لیست محصولات تولید کننده Bitmain

بیت مین Bitmain تولید کننده ماینر های آنت ماینر (Antminer) می باشد و ماینر ها می توانند از آن ها در فارم ماینینگ استفاده کنند

باندل تابلو برق برای خرید بیش از 3 عدد 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین  پشتیبانی فنی شبانه روزی عضویت VIP در باشگاه مشتریان دوریکونمحاسبه در آمد DR5
تحویل 30 روز
41,325,000 تومان 43,500,000 تومان -5%
باندل تابلو برق برای خرید بیش از 3 عدد 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین  پشتیبانی فنی شبانه روزی عضویت VIP در باشگاه مشتریان دوریکون محاسبه درآمد Antminer T15
تحویل 60 روز
باندل تابلو برق برای خرید بیش از 3 عدد 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین  پشتیبانی فنی شبانه روزی عضویت VIP در باشگاه مشتریان دوریکون محاسبه درآمد آنت ماینر S15
تحویل 60 روز
باندل تابلو برق برای خرید بیش از 3 عدد 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین  پشتیبانی فنی شبانه روزی عضویت VIP در باشگاه مشتریان دوریکونمحاسبه درآمد DR3
تحویل حداکثر 30 روز
7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین عضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
موجود در انبار
7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین عضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
موجود در انبار
7,900,000 تومان 8,900,000 تومان
7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین پشتیبانی فنی 24 ساعته عضویت در باشگاه مشتریان دوریکونمحاسبه درآمد دستگاه
تحویل 2 هفته کاری
7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین عضویت در باشگاه مشتریان دوریکونمحاسبه درآمد دستگاه
تحویل 4 هفته
6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین عضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
مدل جدیدتر موجود است
یکی از سود آورترین ماینر های سری Antminer 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین عضویت در باشگاه مشتریان دوریکوینمحاسبه درآمد دستگاه
دو هفته کاری
اولین ماینر اتریوم تولید اتریوم با هزینه خرید و نگهداری کمتر حجم معدل 10% ریگهای ماینینگ با قدرت معادل 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین عضویت در باشگاه مشتریان دوریکونمحاسبه در آمد ماینینگ اتریوم    محاسبه در آمد ماینینگ اتریوم کلاسیک
In Stock
7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوینعضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
مدل جدیدتر موجود است
7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوینعضویت در باشگاه مشتریان دوریکونمحاسبه درآمد
دو هفته کاری
باندل تابلو برق برای خرید بیش از 5 عدد 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی VIP  دوریکوین در ایران 36 سال پشتیبانی فنی شبانه روزی عضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
مدل جدیدتر موجود است
7 روز گارانتی تعویض3ماه گارانتی VIP  دوریکوین در ایران3 سال پشتیبانی فنی شبانه روزیعضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
مدل جدیدتر موجود است
7 روز گارانتی تعویض6 ماه گارانتی VIP  دوریکوین در ایران36 ماه پشتیبانی فنی شبانه روزیعضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
دو هفته کاری
7 روز گارانتی تعویض6 ماه گارانتی VIP  دوریکوین در ایران36 ماه پشتیبانی فنی شبانه روزیعضویت در باشگاه مشتریان دوریکونمحاسبه درآمد
دو هفته کاری
ارزانترین ماینر بیت کوین قیمت مناسب در برابر قدرت قابل قبول 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی VIP  دوریکوین در ایران 36 ماه پشتیبانی فنی شبانه روزی عضویت در باشگاه مشتریان دوریکون
دو هفته
باندل تابلو برق برای خرید بیش از 3 عدد 7 روز گارانتی تعویض 6 ماه گارانتی بدون قید و شرط دوریکوین در ایران 36 ماه خدمات پس از فروش دوریکوین  پشتیبانی فنی شبانه روزی عضویت VIP در باشگاه مشتریان دوریکون محاسبه درآمد +T9
In Stock
نمایش 1 - 20 از 20 مورد