چگونگی کار

ثبت‌نام و دریافت لینک اختصاصی

درج تبلیغات در سایت و شبکه های مجازی

دریافت کمیسیون به ازای تکمیل هر خرید

درخواست واریز درآمد و پرداخت آن توسط فروشگاه

مزایای همکاری در فروش

پرداخت خودکار و آنلاین

کمیسیون شما به صورت خودکار محاسبه و آنلاین به حساب شما واریز میشود

عدم محدودیت

هیچ محدودیتی در حداقل و حداکثر سفارشات وجود ندارد. عملکرد شما تنها عامل تعیین درآمد شماست

نیاز به هیچ سرمایه ای ندارید

نیاز به خرید و جا به جایی محصول ندارید، سرمایه شما شبکه اجتماعی شماست

نیروی متخصص

نیازی به داشتن تخصص های ویژه نداشته و داشتن کمی اطلاعات در زمینه فعالیت کافی است

ساعت کاری

ساعت کاری تان در دست خودتان بوده و می توانید در کنار کار اصلیتان به مشارکت در فروش مشغول شوید

کسب و کار خود را داشته باشید

نیازی به حضور فیزیکی تان در دفتر شرکت نبوده و می توانید از راه دور کسب درآمد کنید