پرداخت هزینه خدمات

با توجه تعیین سقف تراکنش آنلاین از طرف بانک مرکزی به میزان 50 میلیون تومان، چنانچه مبلغ پرداختی شما بیش از این سقف است باید پرداخت در چند مرحله صورت گیرد، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

مبلغ (تومان):*

نام:*

نام خانوادگی:*

شماره تلفن همراه:*

شماره کارت:*

توضیحات: