پیگیری سفارشات
جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

لطفاً جهت بررسی وضعیت سفارش خود کد مرجع سفارش را در این قسمت وارد کنید.

توجه:  چنانچه در روند پردازش سفارش خود به مشکلی بر خوردید میتوانید از طریق منوی خدمات مشتریان گزینه پردازش سفارشات اقدام فرمایید. در صورت هرگونه شکایت نسبت به روند پردازش سفارش خود  میتوانید از طریق منوی خدمات مشتریان گزینه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات  اقدام فرمایید تا در اسرع وقت توسط مدیریت پیگیری و نتیجه اطلاع رسانی شود.